dofinansowanie do turbiny wiatrowej

Moja Elektrownia Wiatrowa 2024 – Pomoc w uzyskaniu dotacji

Rok 2024 rozpoczyna się od długo zapowiadanego programu Moja elektrownia wiatrowa, który jak wskazuje NFOŚiGW ma przewidziany budżet w wysokości 400 mln złotych z Funduszu Modernizacyjnego. Czym jest Program Moja Elektrownia Wiatrowa, kto może skorzystać z dofinansowania i ile środków można uzyskać? Dotacja i dofinansowanie na zakup turbiny wiatrowej czy przydomowej elektrowni wiatrowej i magazynu energii. Z nami uzyskasz pomoc w uzyskaniu dotacji Moja Elektrownia Wiatrowa.

Czym jest Program Moja Elektrownia Wiatrowa?

Program Moja Elektrownia Wiatrowa powstał w 2024 roku i  ma na celu rozwój w obszarze mikroelektrowni wiatrowych, przyczyniając się do wzrostu udziału odnawialnych źródeł energii przez wsparcie w zakupie oraz montażu przydomowych elektrowni wiatrowych oraz magazynów energii. Nie jest to tylko propagowanie OZE, ale sam program przyczyni się do osiągnięcia założonych celów dotyczących klimatu i energetyki zgodnie z podpisanymi dyrektywami Unii Europejskiej. Program ma zachęcić do produkcji energii elektrycznej z wiatru na potrzeby gospodarstwa domowego. Realizacja Programu Moja Elektrownia Wiatrowa została przewidziana na lata 2024-2029, z zastrzeżeniem że wnioski będą możliwe do złożenia maksymalnie do ostatniego dnia grudnia roku 2028.

Dotacja do zakupu turbiny wiatrowej z Programu Moja Elektrownia Wiatrowa

Przewidziano dwie formy wsparcia finansowego w Programie Moja Elektrownia Wiatrowa. Pierwszy wariant dotyczy dotacji na zakup i montaż przydomowej siłowni wiatrowej, który może wynosić 50% kosztów inwestycji, ale nie więcej niż 30 tysięcy złotych, czyli do 5 tysięcy złotych/ 1 kW. Drugi wariant dotyczy dofinansowania na magazyn energii, który może wynosić 50% kosztów, maksymalnie 17 tysięcy złotych, czyli do 6 tysięcy złotych 1 kWh. Magazyn energii musi mieć minimum 2 kWh.

NFOŚiGW wskazuje, że maksymalna moc mikroinstalacji wiatrowej nie może przekroczyć 20 kW, a łączna moc instalacji z magazynem energii podłączonej do sieci dystrybucyjnej nie może przekroczyć 50 kW. Program umożliwia zainstalowanie mikroinstalacji wiatrowej typu on-grid (podłączona do sieci) oraz off-grid (niepodłączona do sieci). Istotną kwestią jest również zastrzeżenie co do wysokości wiatraka, który nie może przekroczyć 30 metrów.

Na co dotacja Moja Elektrownia Wiatrowa?

Dotacja i dofinansowanie na turbinę wiatrową z Moja Elektrownia Wiatrowa

Turbina wiatrowa z Moja Elektrownia Wiatrowa

Dotacja i dofinansowanie na magazyn energii z Moja Elektrownia Wiatrowa

Infolinia kontakt Moja Elektrownia Wiatrowa 2024

Pomagamy w całej Polsce w Programie Moja Elektrownia Wiatrowa